O nás

Společnost Tributum Praha, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 29. května 2002. Tato právnická osoba je ve své podstatě pokračováním firmy, která na našem trhu podniká již od roku 1992 jako fyzická osoba. Společnost se specializovala od počátku své činnosti na účetní poradenství a vedení účetnictví. O něco později byly pak námi nabízené služby rozšířeny též o daňové poradenství.

Jednatelem společnosti je paní Hana Káralová, která je též odpovědným zástupcem společnosti pro odbornou stránku. V minulosti pracovala jako hlavní účetní u významné holdingové společnosti, pod kterou spadaly např. investiční společnost, obchodník s cennými papíry, ale též řada obchodních společností. V roce 1997 složila předepsané odborné zkoušky a byla zapsána do komory daňových poradců pod číslem 2593 a nastoupila u jedné z největších českých auditorských společností, kde pracovala až do založení společnosti Tributum Praha, s.r.o.

Společnost se v současné době specializuje především na daňové a účetní poradenství. Při své činnosti se nezaměřujeme pouze na specifickou klientelu, ale spolupracujeme se zákazníky prakticky ze všech oborů podnikatelské činnosti. Mezi naše klienty patří nejen standardní obchodní společnosti pracující např. v oblasti výpočetní techniky či alternativních zdrojů získávání energie, nabízející služby v oblasti public relations, výhradní zástupci zahraničních firem, ale též nadace a státní mateřské školy, které hospodaří s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů. Tato skutečnost vypovídá o vysoké profesionalitě námi poskytovaných služeb, neboť naše práce je kontrolována nejen ze strany nezávislých auditorských společností a finančních úřadů, ale zároveň od poskytovatele uvedených finančních příspěvků.