Podvojné účetnictví

Naše společnost svými službami komplexně pokrývá veškeré požadavky našich klientů, týkající se ekonomické oblasti, nabízíme vám pomoc např. s následujícími problémy:

Podnikatelské subjekty:

 • vedení účetnictví též pro neziskové organizace a sdružení
 • účetní hot-line
 • interní audit společností
 • měsíční výkazy hospodaření
 • konsolidované účetní závěrky
 • zpracování podkladů v anglickém jazyce pro mateřské společnosti o výsledcích hospodaření
  (např. pro účely konsolidovaných závěrek)
 • výkazy pro banky
 • výkazy pro obchodní rejstřík (např. zpráva o spolupracujících osobách)
 • zpracování veškerých daňových přiznání
 • kompletní zpracování a vedení mzdové evidence
 • zastupování klientů před finančními úřady

Neziskový sektor:

 • ekonomické poradenství pro obce zaměřené na získávání zdrojů z EU, zpracování výkazů a vyúčtování získaných peněz
 • zpracování podkladů a rozborů rozpočtů pro obce a další rozpočtové organizace