Veřejné zakázky

Vzhledem k mnoha požadavkům ze strany naší klientely jsme pak rozšířili nabídku našich služeb dále o zadávání veřejných i ostatních zakázek a pořádání výběrových řízení v rámci obchodních veřejných soutěží. Předmětem výběrových řízení mohou být výrobky a služby dostupné na tuzemském či evropském trhu, zejména dodávky staveb, rekonstrukcí, technologií interiérů, inženýrské a projekční služby, dodávky a služby v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií, dodávky kancelářské a výpočetní techniky atd. Vzhledem k tomu, že jediným kritériem naší společnosti pro výběr je splnění požadavků našeho klienta a jeho prospěch a ctíme v tomto oboru naprostou nezávislost na účastnících výběrových řízení, jsme schopni předložit našim klientům opravdu nezávislé vyhodnocení konkrétních nabídek.

Váš komentář

Print

 
 
 

© Tributum Praha 2007