Tributum Praha

[19. 2. 2007] Účetní software

Naše společnost spolupracuje též výrobcem ekonomického software PROKURIST. Tento software se prodává na českém a slovenském softwarovém trhu od roku 1990. Projekt se průběžně rozvíjí jak po stránce kvalitativní (dostupnost a variabilita informací, uživatelský komfort(, tak i v šíři záběru firemních agend. Charakteristická je značná autonomie jednotlivých modulů s volitelnou integrací do vrcholového modulu pro účetnictví a manažerské informace. Toto pojetí umožňuje uživateli okamžité nasazení v kritických agendách a postupný rozvoj podle svých aktuálních potřeb a ve zvoleném tempu.

Komponenty systému:
-         Účetní informační systém zahrnující:
      -         Podvojné účetnictví
      -         Generátor sestav
      -         Adresář
      -         Homebanking
      -         Manažer (archivace, nastavení parametrů,...)
-         Majetek
-         Personalistika a mzdy
-         Oběh zboží
-         sklady
-         ceníky
-         objednávky
-         rezervace
-         pokladny (pultový prodej)
-         cenné papíry
-         úroky
Z těchto základních modulů vychází řada navazujících aplikací různého zaměření, původně  vyprojektovaných na objednávku. K dispozici jsou speciální doplňkové aplikace pro výrobu a zejména obchodování s vybranými komoditami (např. hutní materiál, masné výrobky, aj.).

Váš komentář

Online poradenství

Jméno:
Heslo:
Registrace

V rámci urychlení řešení jakýchkoliv problémů týkajících daňové oblasti jsme přišli s nabídkou on-line poradenství - každé pondělí máte možnost zaslat nám svůj dotaz a my vám obratem zašleme řešení. Zvolili jsme tuto službu především z důvodu, že ne každý dotaz lze řešit telefonem a ne vždy je pro řešení dané situace nutná osobní návštěva.

Hledání