Právní služby

Na základě požadavků ze strany našich klientů jsme rozhodli rozšířit naše služby též o právní poradenství. V běžné praxi se setkáváme se situacemi, kdy na řešení jednoho problému, existuje velmi rozdílný názor právního a daňového řešení. Tyto dva postupy bývá pak pro klienta velmi obtížné sladit a uskutečnit dle požadavků obou stran. Tento problém se snažíme eliminovat spoluprací s advokátní kanceláří tak, aby klient dostal již jednotný návod na řešení svého problému. V této souvislosti si Vám tedy dovolujeme nabídnout následující služby naší spřízněné advokátní kanceláře:

- koupě podniku
- sloučení a splynutí společností
- řešení otázek obchodního práva
- zastupování před soudem advokátem či daňovým poradcem
- návrh obchodních smluv

Váš komentář

Print

 
 
 

© Tributum Praha 2007