Tributum Praha

[19. 2. 2007] Podvojné účetnictví

Naše společnost svými službami komplexně pokrývá veškeré požadavky našich klientů, týkající se ekonomické oblasti, nabízíme vám pomoc např. s následujícími problémy:

 
 Podnikatelské subjekty:
-  vedení účetnictví též pro neziskové organizace a sdružení
-  účetní hot-line
-  interní audit společností
-  měsíční výkazy hospodaření
-  konsolidované účetní závěrky
-  zpracování podkladů v německém a anglickém jazyce pro mateřské společnosti o výsledcích hospodaření (např. pro účely konsolidovaných závěrek)
-  zpracování vnitropodnikových směrnic
-  výkazy pro banky
-  výkazy pro obchodní rejstřík (např. zpráva o spolupracujících osobách)
-  zpracování veškerých daňových přiznání
-  právní a účetní pomoc při fúzích společností
-  kompletní zpracování a vedení mzdové evidence
-  zastupování klientů před finančními úřady

 

Neziskový sektor:
-  ekonomické poradenství pro obce zaměřené na získávání zdrojů z EU, zpracování výkazů a vyúčtování získaných peněz
-  zpracování podkladů a rozborů rozpočtů pro obce a další rozpočtové organizace

Váš komentář

Online poradenství

Jméno:
Heslo:
Registrace

V rámci urychlení řešení jakýchkoliv problémů týkajících daňové oblasti jsme přišli s nabídkou on-line poradenství - každé pondělí máte možnost zaslat nám svůj dotaz a my vám obratem zašleme řešení. Zvolili jsme tuto službu především z důvodu, že ne každý dotaz lze řešit telefonem a ne vždy je pro řešení dané situace nutná osobní návštěva.

Hledání