Daňové poradenství

V rámci daňového poradenství se zaměřujeme na celoroční spolupráci s klientem a průběžné řešení problémů v čase jejich vzniku tak, abychom předcházeli následujícím problémům ze strany následných kontrol. V rámci urychlení řešení jakýchkoliv problémů týkajících daňové oblasti jsme přišli s nabídkou on-line poradenství – každé pondělí máte možnost zaslat nám svůj dotaz a my vám obratem zašleme řešení. Zvolili jsme tuto službu především z důvodu, že ne každý dotaz lze řešit telefonem a ne vždy je pro řešení dané situace nutná osobní návštěva.

Další zajímavou službou, kterou si Vám dovolujeme nabídnout je off-line poradenství. Tato služba znamená, že vy v kteroukoliv dobu nám zašlete svůj dotaz a my v co nejkratší lhůtě zpracujeme řešení. Tato služba funguje nejen pouze jednorázově – tzn. e-mail s dotazem a zpět e-mail s odpovědí, ale v případě vašeho zájmu Vám přidělíme klíč, který Vám umožní vstup do Vaší soukromé části naší databáze, kde se budou uvedené dotazy a odpovědi archivovat, aniž by k nim měla přístup třetí osoba.

Samozřejmostí jsou i následující běžné služby daňového poradce:
-         zpracování všech daňových přiznání
-         odklad placení daně z příjmů do 30.6.
-         zastupování před správcem daně
-         zastupování před soudem v rámci řešení daňových otázek
-     daně z příjmů ze zahraničí (smlouvy o zamezení dvojího zdanění)

Váš komentář

Print

 
 
 

© Tributum Praha 2007