Tributum Praha

[19. 2. 2007] Audit

Vzhledem k tomu, že se naše společnost snaží nabízet ucelené služby a zajistit společnosti spolehlivé zázemí v ekonomické oblasti, spolupracujeme též s auditorskými firmami, tudíž Vám můžeme nabídnout i následující služby:

-  kompletní audit společnosti a to jak fyzických osob, tak i právnických osob
-  auditorský výrok k účetní závěrce
-  ověření výroční zprávy
-  posudek o splacení navýšení základního kapitálu pro účely zápisu do obchodního rejstříku

Rádi bychom v této souvislosti upozornili na skutečnost, že nabízíme nejen audit, ve smyslu jednorázového ověření účetní závěrky a vydání auditorského výroku, ale též průběžný audit, který se provádí v průběhu roku, kdy se společností spolupracujeme a řešíme problémy účetní jednotky v aktuálním čase. Touto službou zákazníkovi se snažíme ušetřit výdaje spojené s následnými opravami, které jsou vždy složité a ne vždy je možné veškeré omyly opravit dodatečně.

Audit neprovádíme vždy pouze ve společnostech, které ho mají povinný ze zákona, ale ve spolupráci s majiteli firmy kontrolujeme hospodaření společnosti a vedení účetnictví. Součástí je též průběžné daňové poradenství během účetního období dle potřeb společnosti.

Váš komentář

Online poradenství

Jméno:
Heslo:
Registrace

V rámci urychlení řešení jakýchkoliv problémů týkajících daňové oblasti jsme přišli s nabídkou on-line poradenství - každé pondělí máte možnost zaslat nám svůj dotaz a my vám obratem zašleme řešení. Zvolili jsme tuto službu především z důvodu, že ne každý dotaz lze řešit telefonem a ne vždy je pro řešení dané situace nutná osobní návštěva.

Hledání